Вкаменената Сватба


Най-жовописна е групата, известна като Вкаменената сватба, при село Зимзелен. Тук на площ 50 дка сякаш гигантска човешка ръка е изваяла високи до 10 м фигури на хоар, животни, гъби, цветя, обелиски и др. и ги е нашарила с разноцветни багри - розови, жълти, бели, ръждиво-червени. За разлика от земните пирамиди при Мелник, Кътина и Стоб, които са образувани в пясъчни и конгломератни наслаги, Кърджалийските пирамиди са изваяни във вулкански туфи(вулканско-седиментни скали), образувани преди 50 милиона години.

Уеб Дизайн & Програмиране | AsA Company Ltd - AsA Net